Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายพัลลภ คชาเศรษฐ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ปลาแซลมอน
เหตุผลที่ทำ 
      ชอบปลาแซลมอนเนื้อน่ารับประทาน สีสวยงามประโยชน์ได้อะไร
      ช่วยรักษาโรคเข่าเสื่อม กินปลาแล้วฉลาดแถมมีความสุขเพิ่ม ช่วยรักษาสุขภาพหัวใจและระบบหลอดเลือด

เด็กชายบริพัฒน์ จุ้งทอง

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง สัตว์มีพิษ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายจุลจักร พลราม

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการแพทย์
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะอยากให้ผู้ป่วยที่ได้เห็น e-book ชิ้นนี้ได้เข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่และไม่เป็นห่วงลูกหลานที่ได้รับการรักษาประโยชน์ได้อะไร
      ได้รับการรักษาที่ทันสมัยและสะดวกสบาย ไม่วิตกกังวลต่อการรักษา

เด็กชายปกครอง เล่งระบำ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประวัติของไก่ชน
เหตุผลที่ทำ 
      การพัฒนาของการเลี้ยงไก่ชนเก่งประโยชน์ได้อะไร
      ไก่ชนไข่ทานได้ทุกชิ้นส่วนจริงๆ

เด็กชายพชรธร รัตนราช

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง สมุนไพรไทย
เหตุผลที่ทำ 
      เพื่อให้คนสมัยใหม่รู้จักสมุนไพรมากขึ้นประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้จักสมุนไพรต่างๆ

เด็กชายพิชิตพงศ์ ภูมิพงศ์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
เหตุผลที่ทำ 
      เพื่อจะเดินตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9ประโยชน์ได้อะไร
      เพื่อยึดความพอเพียง เพื่อความประหยัด เพื่อความพออยู่พอกิน เพื่อลดค่าใช้จ่าย

เด็กชายวิศรุต อนันตกูล

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่
เหตุผลที่ทำ 
      เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนประโยชน์ได้อะไร
      ได้ความรู้ ความเข้าใจในการเรียน