Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายธีรภัทร ช่วยศรัทธา

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ปลากัด
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะผมชอบปลากัดมาตั้งแต่เด็กเพราะมันสวยมากครับ ดูแล้วมันสีสวยประโยชน์ได้อะไร
      ทำให้ได้เงิน แล้วทำรายได้ดีเพราะผสมได้หลายตัวเพราะเขาซื้อไปเลี้ยงดูแล้วสวยงามครับ

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ แพละออง

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง รูปหมาป่าขาว
เหตุผลที่ทำ 
      ให้ผู้สนใจ ได้รู้เรื่องประวัติและความเป็นมาประโยชน์ได้อะไร
      จะได้รู้ว่าหมาป่ามีกี่ประเภท

เด็กชายพลภัทร แสงสุวรรณ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง รถไฟไทย
เหตุผลที่ทำ 
      ผมชอบรถไฟตั้งแต่เด็กๆประโยชน์ได้อะไร
      ถูกและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยและมีอาหารหรือเครื่องดื่มขายตลอดทาง

เด็กชายศุภณัฐ พ่วงเจริญ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ม้าลาย
เหตุผลที่ทำ 
      ได้รู้ว่าม้าลายมาจากไหนประโยชน์ได้อะไร
      รู้การดำเนินชีวิตของม้าลาย

เด็กหญิงสุวพัชร แซ่วุ่น

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง พระราชกรณียกิจพ่อหลวง ร.9
เหตุผลที่ทำ 
      สามารถเป็นเจ้าของหนังสือที่ระลึกถึงในหลวง ร.9 ผ่านอีบุ๊คได้ประโยชน์ได้อะไร
      ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ทำ ทำให้ผู้อ่านระลึกและซาบซึ้งถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ