Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายปรรณวัฒน์ พุ่มทิพย์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง การประมงไทย
เหตุผลที่ทำ 
      ผมชอบตกปลาประโยชน์ได้อะไร
      ได้ปลามาทำอาหาร

เด็กชายวยุพัฒน์ บรรจงภาค

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประวัตินกเงือก
เหตุผลที่ทำ 
      ชอบนกเงือกตั้งแต่เด็กๆประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้ข่าวในเป็นสัตว์สวยงามและเป็นสัตว์คุ้มครอง และผมได้รู้ว่ามันทำให้ผมประทับใจมาก

เด็กชายวีระวัฒน์ ดวงจันทร์กาจน์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประวัติเมืองพังงา
เหตุผลที่ทำ 
      ผมรักเมืองพังงาที่สวยงามประโยชน์ได้อะไร
      ได้ศึกษาเรื่องเมืองพังงามากขึ้น

เด็กชายธราดล สังข์ชุม

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายนภดล เต่าทรงงาม

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ภาวะโลกร้อน
เหตุผลที่ทำ 
      ผมรักป่าไม้สงสารป่าไม้ที่ถูกทำลายประโยชน์ได้อะไร
      ได้ศึกษาเรื่องราวภาวะโลกร้อนมากขึ้น

เด็กชายหัฐวุฐิ จีนจันทร์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง หมีขาว
เหตุผลที่ทำ 
      เป็นที่หน้าสนใจเกี่ยวกับขั้วโลกเหนือ ซึ้งผมเป็นคนที่ชอบสัตว์มาก ผมเลยคิดจะเอาเรื่องหมีขาวประโยชน์ได้อะไร
      ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้