Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายณรงฤทธิ์ นวะศรี

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ช่างมอเตอร์ไซค์
เหตุผลที่ทำ 
      อยากมีอาชีพเสริม อยากให้ความรู้ต่างๆประโยชน์ได้อะไร
      ได้ความรู้เกี่ยวกับช่าง

เด็กชายภัทรพล ศรพรหม

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ฟุตบอล
เหตุผลที่ทำ 
      อยากรู้ว่าฟุตบอลมีความเป็นอย่างไรประโยชน์ได้อะไร
      ได้ความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลได้ทักษะเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลและวิธีการเล่น

เด็กชายธีรภัทร น้อยนารถ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน)
เหตุผลที่ทำ 
      เป็นเรื่องที่น่าสนใจและชอบเรื่องนี้มาก เพราะทำให้มันมีอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาอย่างเช่น เครื่องบิน เมื่อก่อนทำจากไม้แต่ปัจจุบันเราใช้สิ่งที่แข็งแรงกว่า ทำให้มีเครื่องบินใช้เดินทางไปมาได้ประโยชน์ได้อะไร
      ได้ศึกษาเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รู้จักความเป็นมาของสงครามโลก

เด็กชายสุทธิพงษ์ ใจหลัก

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง สโมสรฟุตบอล บาร์เซโลนา
เหตุผลที่ทำ 
      ให้รู้จักกับสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ การเล่นฟุตบอลที่สวยงาม ความมีน้ำใจนักกีฬา และเป็นตัวอย่างทีมที่ดีให้แก่ทีมอื่นๆประโยชน์ได้อะไร
      สามารถนำปรัชญาของทีมไปปรับใช้ในการเล่นกีฬาโดยมีน้ำใจของนักกีฬา การเล่นเป็นทีม

เด็กชายอรรถเดช กันเงิน

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ช่างยนต์
เหตุผลที่ทำ 
      ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีงานทำ และไม่ให้ยุ่งกับยาเสพติด เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาประเทศชาติประโยชน์ได้อะไร
      สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ ทำให้มีความรู้มากขึ้น

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทรสุวรรณ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ช้างไทย
เหตุผลที่ทำ 
      อยากให้คนอื่นรับรู้ความเป็นมาของช้างไทย และอยากให้รู้ว่าช้างทำงานหนักขนาดไหนประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้เกี่ยวกับช้างไทยในอดีตว่าเป็นมาอย่างไร มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง