Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงเพชรา ทิพย์รัตน์

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประเพณีภาคเหนือ
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะประเพณีภาคเหนือมีสิ่งที่เราไม่รู้และมีอะไรหลายๆ อย่างประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้ว่าประเพณีภาคเหนือมีอะไรบ้าง

เด็กหญิงกนกวรรณ เรืองศิลป

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง พระเมรุมาศ
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะจะได้เป็นการสืบต่อหรือทำไว้ให้ลูกหลานได้ดูในวันต่อไปและเป็นประวัติที่ดีมีความสวยงามและมีความหมายมากสำหรับคนไทยทุกคนในวันต่อไปลูกหลานทุกคนจะต้องได้เห็นพระเมรุมาศประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้เกี่ยวกับพระเมรุมาศมากขึ้น ได้รู้ประวัติของพระเมรุมาศ ได้นำไปศึกษาหรือทำงานและรายงานต่างๆ

เด็กหญิงสุทธิภัทร สุเร็น

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง โขน
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะโขน เป็นววรรณคดีของไทยและอยากให้เด็กรุ่นใหม่หันมาสนใจในวรรณคดีของไทยที่มีมานานตั้งแต่สมัยดบราณ อยากให้คนไทยสืบทอดวรรณคดีต่อๆ ไปและให้อยู่กับประเทศไทยตลอดไปประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้ในความเป็นมาของโขน และรู้ในการแสดงได้รู้ในการแต่งตัวและพิธีในการทำพิธีบวงสรวง ได้รู้ว่าตัวละครมีอะไรบ้าง ได้รู้ที่มาของโขน

เด็กหญิงมัณฑนา ชาวสวน

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ผีตาโขน
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะผีตาโขนเป็ฯสิ่งที่หนูสนใจมากที่สุด และหนูอยากให้คนอื่นๆมาสนใจเกี่ยวกับประวัติผีตาโขน ว่ามันมีความเป็นมาอย่างไร ลักษณะอย่างไรและเกิดขึ้นมาจากไหนประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้เกี่ยวกับผีตาโขนมากขึ้น ได้รู้ทั้งลักษณะท่าทางของมัน ได้รู้เรื่องประเพณีผีตาโขน ได้นำไปใช้ศึกษาหรือทำงานรายงานต่างๆ เพื่อเอาคะแนนได้

เด็กหญิงภัคจีรา กุลณสิงหะ

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง พืชพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
เหตุผลที่ทำ 
      พืชพันธุ์ไม้หลายอย่างมีทั้งแปลกใหม่สายพันธุ์ที่เรายังไม่รู้อีกเยอะ ให้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น รักษาโรค ส่วนต้นที่เราเป็นหรืออาจนำมาปลูกก็ได้เป็นต้น จึงขอยกตัวอย่างนำมาเสนอเรื่องนี้ประโยชน์ได้อะไร
      ได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้มากขึ้น ได้รู้ทั้งสรรพคุณและการให้โทษของมันและยังนำมาใช้รักษาโรคได้อีก ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ยิ่งขึ้นมากด้วย