Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายพชรพล อริยะเศรณ

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายกิตติกานต์ จันทะพักดิ์

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประเพณีก่อเจดีย์ทราย
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะมีความสำคัญในชีวิตประจำวันเรามากประโยชน์ได้อะไร
      รู้แหล่งกำเนิด

เด็กชายไพโรจน์ บุญแก้ววรรณ

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง แห่เทียนพรรษา
เหตุผลที่ทำ 
      อยากจะเรียนรู้ประเพณีแห่เทียนพรรษาประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้ความเป็นมาประวัติ ได้รู้วิธีการแกะสลักเทียนพรรษา

เด็กชายอรุณ อุทัยรัตน์

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประวัติการตกปลา
เหตุผลที่ทำ 
      เราจะได้มีทักษะการตกปลาที่คนรุ่นก่อนได้ทำเอาไว้ประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้ว่าเคยมีคนรุ่นก่อนทำที่ตกปลามาก่อนและทักษะการตกปลาของคนรุ่นก่อน

เด็กชายสิทธิโชค เล็กสุนทร

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประเพณีแห่ปลา
เหตุผลที่ทำ 
      ผมอยากรู้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างและผมอยากรู้ว่าเขาทำประเพณีแห่ปลาอย่างไรบ้างประโยชน์ได้อะไร
      เป็นประโยชน์ที่หน้าทำตามและมีคนมากมายหลายอย่างที่ทำงานและมีหลายอย่างที่หน้าสวยงาม

เด็กชายธรรมธัช ลอยสุวรรณ์

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประวัติมวยไทย
เหตุผลที่ทำ 
      มวยไทยมีมาช้านานตั้งแต่สมัยก่อน คือเป็นศิลปะการต่อสู้มาถึงปัจจุบันเป็นค่ายมวยไทยนับสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันหญิงชายไปเรียนรู้เกี่ยวกับมวยไทยประโยชน์ได้อะไร
      ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับมวยไทยไปในที่สุด ผมอยากเป็นนักมวยไทยที่ดัง นำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือ ป้องกันตัวเอง หญิงเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอและป้องกันตัวเองเวลากลับบ้านกลางคืน