5 สัตว์ใกล้สูญพันธุ์


1.นากทะเล


เจ้าสัตว์ที่ทำกิจกรรมทุกอย่างในน้ำ รวมถึงการให้กำเนิดลูกและนอน
นี้เคยเกือบจะหายไปจากโลกแล้วเมื่อศตวรรษก่อนด้วยสาเหตุมาจากมนุษย์
ที่ล่าพวกมันไปจนเหลืออยู่แค่ 1,000-2,000 ตัวเท่านั้น ในปัจจุบัน
นากทะเลเป็นสัตว์ตุ่มตรองที่มีจำนวนประชากรประมาณ 150,000 ตัว


2.ทูน่าครีบน้ำเงินทูน่าครีบน้ำเงินนั้นคือหนึ่งในปลาที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็ว 70 กม.ต่อชม.
แต่ถึงกระนั้น พวกมันก็ไม่สามารถว่ายน้ำหนีอวนลากปลาไปได้
ซึ่งการจับปลาเกินปริมาณนี้ทำให้ทูน่าบางสปีชีส์ อย่างทูน่าครีบน้ำเงิน
แอตแลนติก ใกล้สูญพันธุ์อย่างมาก3.พะยูน


เจ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมญาติใกล้ชิดของมานาทีนี้ต้องขึ้นมาหายใจทุกๆ 5 นาที
และว่ายน้ำได้อย่างเชื่องช้า ซึ่งนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกมันถูกล่าได้อย่างง่าย
ดายเพื่อเอาเนื้อ, ไขมัน, และฟัน ในปัจจุบัน พะยูนเป็นสัตว์คุ้มครองที่มีจำนวนประชากรคงตัว4.มานาที


มานาทีเป็นสัตว์ที่เกิดในน้ำและจะอยู่ในน้ำไปตลอดชีวิต พวกมันต้องขึ้นมาหายใจหลังจากการดำน้ำไม่กี่นาที
ถึงแม้ว่ามานาทีจะเป็นสัตว์กินหญ้า พวกมันก็กินหญ้าปริมาณมากถึง 600 กก. (10% ของน้ำหนักร่างกาย) ในเวลาแค่ 24 ชม.5.เต่าตนุ/เต่ามะเฟือง


เจ้าเต่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยน้ำหนักมากกว่า 2,000 กก.นี้คือหนึ่งในเต่าที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งมีต้นกำเนิดย้อนหลังไปราวๆ 100 ล้านปีก่อน
เต่ามะเฟืองนั้นสามารถพบได้ในน่านน้ำอุ่นหรือเขตร้อนทั่วโลก พวกมันเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างมาก

จัดทำโดย


ชื่อ นามสกุล:เด็กชายภัทราวุธ สอาด
ชั้น: มัธยมศึกษาปีที่1/2
เลขที่: 04
e-mail std8178@png.ac.th