โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2
โทร : 0-7754-1208
แฟกซ์ : 0-7754-1208